Game list
hrací systém

Pravidlá turnaja

· Turnaj sa hrá podľa platných medzinárodných pravidiel IFF.

Hrací čas zápasov je 2 x 15 min. hrubého času, finále sa hrá 2x20 minút hrubý čas. Je dovolený oddychový čas pre každé družstvo 30 sekúnd. Rozhodca má právo zastaviť čas z objektívnych dôvodov. Prestávka medzi polčasmi 2 minúty. Playoff sa hrá tiež 2x15 min. hrubý čas, oddychový čas zostáva, prestávka max. 2 minúty.

· VYHODNOTENIE POSTUPU:

Za víťazstvo v zápase sa pripisujú 2 body, remízu 1 bod, prehru 0 bodov. O poradí rozhoduje väčší počet bodov, vzájomný zápas, rozdiel skóre, počet strelených gólov, žreb. V prípade rovnosti bodov troch družstiev sa vytvorí mini tabuľka. V prípade playoff ak stretnutie skončí nerozhodne, nasledujú samostatné nájazdy - 3 - resp. 1 nájazd (náhla smrť).

· PROTESTY:

Prípadný protest musí byť podaný písomnou formou do 15 minút po skončení zápasu JURY turnaja. Poplatok za podanie protestu je 20 €. V prípade zamietnutia protestu poplatok prepadá. Rozhodnutie JURY je konečné. Preukázanie totožnosti hráčov súperovho družstva môže vyžiadať len kapitán družstva, a to do skončenia prvej časti hry. Vyžiadanie si preukázania totožnosti hráčov sa nepovažuje za podanie protestu.

· ČAKACIA DOBA:

Čakacia doba je 5 minút. Potom nasleduje kontumácia 0:5 v neprospech oneskoreného tímu. Po dvoch kontumáciách bude družstvu uložená pokuta 30 €, po následnej ďalšej kontumácii bude družstvo vylúčené z turnaja.

Žiadame všetky družstvá a rozhodcov o maximálnu presnosť pri začiatkoch stretnutí!

· SYSTÉM TURNAJA :

Družstvá sa rozlosujú do skupín, kde v každej skupine budú zohraté vzájomné zápasy. Po vzájomných zápasoch bude určené poradie družstiev, ktoré určí postupujúcich do bojov playoff. Víťazi štvrťfinálových zápasov, postúpia do semifinále. Víťazi semifinále odohrajú finále a porazený zápas o 3.miesto.

V prípade nerozhodného stavu bodov bude poradie určené nasledujúcim spôsobom :

1) vzájomný zápas

2) väčší počet strelených gólov

3) celkový počet strelených gólov

4) žreb

Po remíze vo vyraďovacích zápasoch nasleduje: - séria 3 trestných nájazdov - séria 1 trestného nájazdu (náhla smrť)

· Priestupky:

Ak niektorý hráč z družstva spôsobí akúkoľvek škodu na majetku v mieste diania, dotyčný bude musieť nahradiť spôsobenú škodu v plnej výške !!! Ak sa nezistí vinník, na prípadnú škodu sa budú skladať všetky zúčastnené družstvá !!!

· Ostatné:

Každédružstvo je povinné odovzdať súpisku pri registrácii + prezenčnú listinu účastníkov !!! Na súpiske treba vyznačiť kapitána družstva. Na zápas môžu nastúpiť len hráči uvedení na súpiske podpísanej kapitánom družstva. Zápis o stretnutí je nutné vyplniť najneskôr 10 min. pred začatím stretnutia a odovzdať k stolíku časomerača !!! Po skončení zápasu je kapitán povinný skontrolovať zápis o stretnutí (prípadné pripomienky konzultovať na mieste). Čakacia doba je maximálne 5 min, potom nasleduje kontumácia 0:5 v neprospech nezúčastneného družstva. Každý hráč môže štartovať len v jednom družstve počas celého turnaja !!!

Počas turnaja nie je možné dopisovať hráčov do súpisky

· Šatne:

Šatne v športových halách budú slúžiť z priestorových dôvodov len pre aktuálne hrajúce družstvá, po skončení stretnutia treba uvoľniť šatňu. Usporiadatelia nezodpovedajú za osobné veci účastníkov turnaja.

· Vylúčenia hráča:

ČK1 - vylúčenie hráča do konca zápasu, ČK2 - stop na ďalšie stretnutie, ČK3 - vylúčenie z celého turnaja !!!

Hráč, ktorý fyzicky napadne spoluhráča, protihráča, rozhodcu, usporiadateľa, alebo diváka bude potrestaný vylúčením z celého turnaja !!!

Pri nejakej komplikácii alebo závažnejšom probléme sa zavolajú vedúci tímov a problém sa bude riešiť spoločne.

· Výstroj hráčov a farba dresov:

Výstroj hráčov musí obsahovať rovnaké dresy, celého družstva a označenie číslami od 1 do 99 (čísla sú povinné). V prípade rovnakých dresov je hosťujúci tím povinný prezliecť sa do sady dresov inej farby, alebo použiť rozlišovacie tričká.

Kapitán musí mať kapitánsku pásku, inak nebude rozhodcom považovaný za kapitána.

· Poistenie hráčov

Účastníci štartujú na vlastné nebezpečenstvo. Organizátor nie je zodpovedný za zranenie, ochorenie či stratu v priebehu turnaja.

· Konečné ustanovenia:

Usporiadateľ si vyhradzuje právo posunúť hrací čas vo výnimočných prípadoch, t.j. ak sa oneskorí niektorý predchádzajúci zápas ... Turnaj nie je poistený a každý hráč štartuje na vlastné riziko!!!

· Po konečnej uzávierke turnaja budú propozície doplnené o :

· zoznam prihlásených tímov, rozlosovanie skupín

· celkový rozpis a program turnaja

· konkrétne využitie turnajového identifikačného náramku

· hrací systém pre jednotlivé kategórie

· zoznam JURY turnaja a rozhodcov

Organizátor turnaja si vyhradzuje právo zmien v prípade potreby